BETONORTE NORGE AS

OM OSS

Siden oppstarten i 2016 har vi vært en ledende aktør i byggepartnerbransjen.

Vår visjon er å være den ledende i bransjen på kvalitet, sikkerhet, leveringspresisjon og arbeidskultur. Bedriften skal være en attraktiv og spennende arbeidsplass der ansatte trives og utvikles i faget.

BETONORTE NORGE AS

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Betonorte har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet i den daglige driften. Dette er det viktigste fokusområde for en trygg og god gjennomføring av prosjekter. Dette betyr at alle skal være trygge på at prosjektene etterlever myndighetskrav og øvrige forventninger til et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. Alle ansatte har gjennomgått inntil 7 personlige kurs.

KVALITET

Betonorte benytter seg av kvalitetskontroll. Dette er et funksjonelt og tidsbesparende styringssystem med funksjoner og moduler for å holde kontroll, orden og dokumentasjon av utført arbeid I alle våre byggeprosjekter.

Ved hjelp av kvalitetssikringsverktøy, rapportering og erfaring tar vi til oss lærdom. Dette gir oss verdifulle informasjon på hvordan vi kan forbedre oss for å opprettholde sikkerhet og effektivitet på best mulig måte. Rett kvalitet til rett tid.

Godkjent lærebedrift

Betonorte er en godkjent lærebedrift innen Tømmerarbeider og Betongarbeider.

I samarbeider med Agder opplæringskontor tilbyr Betonorte fagopplæring i både betongfaget  og tømmerfaget med opplæring innenfor følgende arbeidsområder:

Inkludering er en del av våre grunnleggende verdier. I samarbeid med NAV har vi som bedrift fått muligheten til å være en døråpner for mange.